Skills voor de toekomst: hoe werken we eraan?

In het kader van het Europese project Skills Navigator ging de AP Hogeschool samen met ondernemers op zoek naar de skills die bedrijven nodig hebben van hun medewerkers om klaar te zijn voor de toekomst. In de analyse van de resultaten las u al dat er een kloof is tussen de noden van de bedrijven en de competenties van hun (nieuwe) medewerkers.

Na de analyse van de problemen die bedrijven ervaren in de logistieke sector, werden oorzaken en oplossingen besproken. Hoe komt het dat kandidaten vandaag competenties missen die ze nodig hebben op de werkvloer? En hoe kunnen bedrijven, partnerorganisaties en het onderwijs samenwerken om die tekorten op te vangen?

Wat zijn mogelijke oorzaken?

Misvattingen over vacatures en sector

 1. Vacatures omvatten vaak verkeerde omschrijvingen, zijn onduidelijk of stellen de functie en taken niet realistisch voor.
 2. Jonge werknemers hebben een verkeerde perceptie van de sector en de beroepen.
 3. Enerzijds zijn kandidaten niet altijd eerlijk tijdens de matching en overschatten ze zichzelf. Anderzijds wordt de vacature te sexy voorgesteld. Wederzijds ontstaan er te hoge verwachtingen.

 Kandidaten hebben niet de vereiste skills

 1. Er is een tekort aan talenkennis bij jonge werknemers. Het ontbreekt niet aan durf om andere talen te spreken, maar wel aan taalvaardigheid en woordenschat.
 2. De ‘war for talent’ woedt. Het wordt moeilijker om kandidaten te vinden die alle nodige competenties hebben door opleiding of ervaring. Vaak is een bijkomende opleiding op de werkvloer nodig.
 3. Er is te weinig begeleiding bij de aanwerving of instroom. Werkgevers hebben te weinig geduld van bij de start. Nieuwe werknemers moeten onmiddellijk presteren.
 4. Jongeren moeten te snel een studiekeuze maken. Hun jobkeuze vernauwt al snel. Zo komen ze vaak in een werkomgeving terecht die niet bij hen past.
 5. De opleiding Logistiek is te theoretisch en omvat te weinig praktijk

Alternatief recruteren is nog te weinig gekend

 • Er zijn heel wat organisaties die oplossingen of bijkomende, korte opleidingen aanbieden, maar deze zijn onvoldoende gekend bij de logistieke werkgever.

Wat zijn mogelijke oplossingen voor deze mismatch?

Bij bedrijven zelf

 1. Werkplekleren wint aan belang bij het vormen van kandidaten. Er worden nieuwe, aangepaste opleidingen gecreëerd met trajecten die ook een stage omvatten. Door stageplaatsen aan te bieden kunnen bedrijven al kandidaten leren kennen terwijl ze nog in opleiding zijn.
 2. Bedrijven kunnen zichzelf, hun activiteiten en hun logistieke taken gaan voorstellen bij studenten in scholen. Dat moet op een aantrekkelijke, dynamische manier gebeuren – dus niet met een klassieke presentatie!
 3. Bedrijfsbezoeken zijn een aanleiding om de logistieke activiteiten van het bedrijf goed in beeld te brengen, maar dan moeten ze wel goed en origineel aangepakt worden.
 4. Bedrijven zelf en de sector in het algemeen moeten meer inzetten op mentorschip.
 5. ‘Hire for attitude’ en ‘train for skill’ wint ook aan belang. Naast de opleiding wordt meer en meer de gedrevenheid en de attitude van de kandidaten belangrijk.

Bij partnerorganisaties

Er is een betere communicatie nodig met organisaties die alternatieve oplossingen bieden. Informatie over zulke alternatieven moet beter doorstromen.

Bij het onderwijs

 1. Betere communicatie tussen ondernemers en scholen.
 2. Meer stages bij het begin van de studierichting in plaats van op het einde.
 3. Jongeren moeten zich beter bewust worden van hun vaardigheden en interesses. De school kan hen daarin begeleiden. Ook de logistieke sector kan hier een taak opnemen.
 4. Een betere studieoriëntering zodat jongeren zich meer bewust worden van persoonlijke voorkeuren.

 

Neemt u graag deel aan een volgende focusgroep? AP organiseert eind augustus en begin september nog 2 brainstorms in Antwerpen. Uw input is meer dan welkom. Schrijf hier alvast in en denk mee over de toekomstige skills van uw medewerkers.

Leest u graag verder over de vaardigheden van de toekomst en het onderzoek naar de HR-uitdagingen van vandaag? Dan kan u terecht op de website van Skills Navigator, het Europese project waarbinnen dit onderzoek kadert, of op de website van de AP Hogeschool.

Stap 1 van 2 - Regelmatig nieuws ontvangen van Talentenstroom?

50%