Via de beroepsinlevingsstage (BIS) creëren we een pool van ervaren kandidaten

Jonge mensen aantrekken en ze met de activiteiten van je bedrijf laten kennismaken? Bij CMB leeft dit idee volop. Aan de hand van de BeroepsInlevingStage (BIS) wil CMB geïnteresseerde kandidaten de mogelijkheid bieden een stage van zes maanden te lopen. Een win-winsituatie: de kandidaten krijgen de kans hun kennis én hun cv aan te scherpen, en CMB creëert een pool van ervaren potentiële werkkrachten.

BIS om mee te groeien met de bedrijfscultuur

De Antwerpse scheepvaartgroep CMB beschikt over een geëngageerd, stabiel team en kent weinig verloop. En hoewel dat een goede zaak is, houdt die hoge anciënniteit ook een risico in: “Ons bedrijf bezit veel knowhow, die we niet willen verliezen”, legt Sabine Cerneels, HR Manager uit. “We laten dan ook graag jonge profielen instromen die kunnen meegroeien met onze bedrijfscultuur en zich geleidelijk aan de aanwezige kennis eigen kunnen maken.” Maar hoe doe je dat? In een bedrijf met weinig verloop zijn er slechts beperkt vacatures.

Al lerend een bijdrage leveren

“Onze CEO, Alexander Saverys, merkte op dat in Duitsland het systeem van stages op de werkvloer goed ingeburgerd is (Azubi – Auszubildender) en wou binnen CMB een gelijkaardige opportuniteit introduceren; ie de mogelijkheid om geschikte kandidaten via on the job learning gedurende een periode van zes maanden in het bedrijf in te schakelen en ze al lerend een bijdrage te laten leveren.  Niet evident: in België kennen we stageperiodes meestal alleen maar binnen een schools kader: ze zijn gekoppeld aan een opleiding en duren slechts enkele weken. Na wat opzoekwerk vond ik informatie over de BeroepsInlevingStage (BIS) en leek me dit een interessante formule om jonge mensen met onze organisatie te laten kennismaken met een mogelijk win-win karakter voor beide partijen. Is er na het afronden van de stage een match en hebben we een openstaande vacature? Dan hebben we de optie de kandidaat een contract aan te bieden. Zo niet, neemt de kandidaat de meerwaarde van de gekregen opleiding met zich mee en versterkt op deze manier zijn cv en kans op werk in de maritieme sector.”

Eerste BIS-medewerker aan de slag

Momenteel werd reeds een eerste BIS-traject opgestart, met name voor de functie van medewerker van het chartering departement. Een basisleerplan werd uitgewerkt en zal telkens, in samenspraak met de gekozen stagiair, op maat afgewerkt worden.  Na akkoord van VDAB – want elk leerplan dient voorgelegd te worden – kan de stagiair vrij snel van start.

“Onze eerste BIS-medewerker is aan de slag sinds begin september 2015”, vertelt Sabine Cerneels. “Hij heeft zich geleidelijk aan in onze organisatie, het betrokken departement en de gebruikte systemen kunnen inwerken. Van zodra hij geacht werd voldoende basiskennis en achtergrond te hebben, werd, onder begeleiding, overgeschakeld naar de kernactiviteit van het departement: het “fixen” van schepen. Het is de bedoeling dat de kandidaat bij het afronden van de opleiding in staat is zelfstandig een schip te fixen.

Ook op het operations en accounting departement hopen we binnenkort BIS-stagiairs te kunnen opstarten: binnen het eerste departement wordt dit een eerder administratief ondersteunend profiel en binnen het tweede departement wordt gewerkt rond diverse boekhoudkundige taken. Vandaag zijn we voor deze profielen het leertraject aan het bepalen en op zoek naar geschikte kandidaten.“

Duidelijk groeipad vastleggen

“We voorzien een opleidingsperiode van zes maanden omdat we ervan overtuigd zijn dat die tijd nodig is om het leerplan grondig te kunnen afronden. We vragen dan ook van potentiële kandidaten om zich voor deze periode te engageren. Het leertraject is een belangrijk aspect van de BIS-overeenkomst: . we bekijken de achtergrond die potentiële kandidaten hebben: ze moeten genoeg basiskennis hebben, maar er moet ook nog ruimte zijn om bij te leren. De competenties en de richting die we uitwillen, leggen we vast in een leertraject. Om een duidelijk groeipad vast te leggen, vertrouwen we op de leidinggevenden van de departementen waarin de BIS-medewerker aan de slag gaat.”

Pool van ervaringsdeskundigen

“Wij zijn alvast overtuigd van de meerwaarde van de BeroepsInlevingStage en hopen, in de toekomst, via dit systeem, geschikte kandidaten een kans te kunnen geven om ervaring op te doen en zo bij te dragen aan de uitbouw van een pool van ervaren werknemers binnen de maritieme sector.”