Innoveren in uw rekrutering

Op zoek naar logistieke bediendeprofielen is de ‘war for talent’ volop aan de gang. Geschikte kandidaten vinden is steeds meer een kwestie van creativiteit. Talentenstroom helpt u nieuwe wegen in te slaan om talent te vinden en te kneden naar uw eigen onderneming.

Ontmoet meerdere potentiële kandidaten tijdens jobdates

Een jobdate is de ideale kans om op 1 namiddag meerdere korte sollicitatiegesprekken te hebben met boeiende bedrijven uit logistiek en internationale handel. Talentenstroom organiseert meerdere keren per jaar een jobdate, samen met o.a. LOGOS, VDAB, cvo LBC. Kijk onder de rubriek Jobevents wanneer de eerstvolgende jobdate gepland is. Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief (zie onderaan elke pagina), dan houden wij je op de hoogte.

Meerdere vacatures voor gelijkaardig profiel: jobdate op maat of instroomopleiding op maat

Heb je meerdere vacatures voor een gelijkaardig profiel? Contacteer ons. Wij bekijken of er in de sector nog nood is aan dezelfde profielen. We stemmen met jullie graag af welke actie we kunnen ondernemen om deze vacatures ingevuld te krijgen. Bijvoorbeeld door een specifieke jobdate te organiseren voor dit profiel. Of door een opleidingstraject op te starten waarbij werkzoekenden al een basisopleiding krijgen waarna ze bij jullie aan de slag kunnen om de job verder onder de knie te krijgen.

Verspreid je vacatures breed (zelfs over de grens)

Plaats je vacatures op zowel op commerciële vacaturewebsites als op de VDAB-website: zo heb je een breed bereik. Maak ook gebruik van de vacaturepagina’s van universiteit en hogescholen. Geef de link van je jobpagina ook door aan Voka Alfaport, om toe te voegen op hun website jobsindehaven.be.

Kijk zelfs ook eens over de grens in je zoektocht naar geschikte medewerkers, via de matchingtool GrensMatch.

Leid een kandidaat zelf op op de werkvloer: tewerkstellingsmaatregelen en werkplekleren

Werkplekleren is een uitgelezen manier om een ideale medewerker te ‘kneden’ voor een moeilijk in te vullen vacature. In plaats van iemand aan te werven met ervaring, die de kneepjes van het vak al helemaal beheerst, gaat u op zoek naar een kandidaat met de juiste attitudes en competenties. Die leidt u zelf verder op, op de werkvloer. Dat heeft grote voordelen: u maakt uw nieuwe medewerker meteen helemaal vertrouwd met de gewoontes van uw eigen onderneming. En VDAB ondersteunt u met allerlei tewerkstellingsmaatregelen om deze manier van werken ook financieel interessant te maken. Talentenstroom maakt u er graag wegwijs in.

IBO of Individuele BeroepsOpleiding

Een Individuele BeroepsOpleiding of IBO is een periode waarin u een nieuwe medewerker opleidt volgens een vooraf afgesproken opleidingstraject. Tijdens de periode van de IBO betaalt u geen loon of RSZ; enkel een vergoeding en verplaatsingsonkosten. Wanneer de IBO-termijn met succes wordt beëindigd, neemt u de kandidaat vast in dienst. Talentenstroom geeft gratis info en advies over deze opleidingsmaatregel en begeleidt u bij de (beperkte) administratieve afhandeling.

Voorwaarden

  • VDAB beslist over het toestaan van de IBO, de duurtijd (min. 1 en max. 6 maanden) en eventuele stopzetting, natuurlijk in overleg met alle partijen.
  • U zorgt voor een opleidingsplan en de Dimona-aangifte.
  • Een consulent van VDAB volgt het verloop van de opleiding op.
  • Na de opleiding volgt een aanwerving met contract van onbepaalde duur.
  • De cursist mag nog niet in uw bedrijf gewerkt hebben met uitzondering van een interimcontract van max. 14 kalenderdagen.

Voordelen

  • IBO is een unieke formule voor ‘on the job’-training in uw bedrijf.
  • Na afloop bent u een volledig opgeleide, gemotiveerde medewerker rijker.
  • De administratie blijft beperkt zodat u zich kan concentreren op de begeleiding van uw IBO-medewerker.
  • Tijdens de opleiding bespaart u fors op loonkosten.

Meer info

VDAB: ‘Vorm je ideale werknemer via een IBO’

Of neem contact op met Els Ceunen: tel. 0473 58 56 83 of els.ceunen@talentenstroom.be

BIS of BeroepsInlevingsStage

Een BIS is een opleidingstraject voor kandidaten die met een vrijwillige stage hun vaardigheden willen aanscherpen. Valt de stage mee? Dan kan u de kandidaat een vast contract aanbieden, maar dat is geen verplichting. De belangrijkste uitkomst is dat werkzoekenden een eerste indruk krijgen van de realiteit binnen een bedrijf. En voor u natuurlijk dat u kennismaakt met young potentials.

Meer info

VDAB: ‘Beroepsinlevingsstage of BIS’

Of neem contact op met Els Ceunen: tel. 0473 58 56 83 of els.ceunen@talentenstroom.be

Stap 1 van 2 - Regelmatig nieuws ontvangen van Talentenstroom?

50%