Innoveren in uw rekrutering

Op zoek naar logistieke bediendeprofielen is de ‘war for talent’ volop aan de gang. Geschikte kandidaten vinden is steeds meer een kwestie van creativiteit. Talentenstroom helpt u nieuwe wegen in te slaan om talent te vinden en te kneden naar uw eigen onderneming.

HR-inspiratie: de competenties van de toekomst

Weinig jongeren kiezen na hun middelbare school voor een studie logistiek, vaak omdat ze niet weten hoeveel boeiende beroepen er in die sector bestaan. Tegelijk is een bepaald kennisniveau wel nodig om in een logistieke functie te beginnen. Dat maakt recruitment tot een uitdaging: logistieke bedienden vinden mét ervaring is geen sinecure.

Talentenstroom liet onderzoek doen naar de competenties die het meest gevraagd worden in logistieke bediendefuncties. Wat maakt een kandidaat geschikt voor een logistieke rol, ook als die nog geen specifieke ervaring heeft? Kortom: hoe weet je of iemand zich kan ontpoppen tot de ideale medewerker?

Wat blijkt? Terwijl de nadruk lange tijd vooral lag op ervaring en kennis, verschuift het zwaartepunt steeds meer naar attitudes, motivatie en de ontplooiing van talent. Natuurlijk moeten kandidaten een goede talenkennis hebben en sterk zijn met computertoepassingen. Minstens even belangrijk is intussen dat ze flexibel zijn, snel kunnen schakelen onder hoge druk en zelfstandig problemen kunnen oplossen. Dat zijn de competenties waarop Talentenstroom zich toespitst.

Download hier het rapport van het competentie-onderzoek.

Bekijk de video ‘competenties van de toekomst

Tewerkstellingsmaatregelen en werkplekleren

Werkplekleren is een uitgelezen manier om een ideale medewerker te ‘kneden’ voor een moeilijk in te vullen vacature. In plaats van iemand aan te werven met ervaring, die de kneepjes van het vak al helemaal beheerst, gaat u op zoek naar een kandidaat met de juiste attitudes en competenties. Die leidt u zelf verder op, op de werkvloer. Dat heeft grote voordelen: u maakt uw nieuwe medewerker meteen helemaal vertrouwd met de gewoontes van uw eigen onderneming. En VDAB ondersteunt u met allerlei tewerkstellingsmaatregelen om deze manier van werken ook financieel interessant te maken. Talentenstroom maakt u er graag wegwijs in.

IBO of Individuele BeroepsOpleiding

Een Individuele BeroepsOpleiding of IBO is een periode waarin u een nieuwe medewerker opleidt volgens een vooraf afgesproken opleidingstraject. Tijdens de periode van de IBO betaalt u geen loon of RSZ; enkel een vergoeding en verplaatsingsonkosten. Wanneer de IBO-termijn met succes wordt beëindigd, neemt u de kandidaat vast in dienst. Talentenstroom geeft gratis info en advies over deze opleidingsmaatregel en begeleidt u bij de (beperkte) administratieve afhandeling.

Voorwaarden

  • VDAB beslist over het toestaan van de IBO, de duurtijd (min. 1 en max. 6 maanden) en eventuele stopzetting, natuurlijk in overleg met alle partijen.
  • U zorgt voor een opleidingsplan en de Dimona-aangifte.
  • Een consulent van VDAB volgt het verloop van de opleiding op.
  • Na de opleiding volgt een aanwerving met contract van onbepaalde duur.
  • De cursist mag nog niet in uw bedrijf gewerkt hebben met uitzondering van een interimcontract van max. 14 kalenderdagen.

Voordelen

  • IBO is een unieke formule voor ‘on the job’-training in uw bedrijf.
  • Na afloop bent u een volledig opgeleide, gemotiveerde medewerker rijker.
  • De administratie blijft beperkt zodat u zich kan concentreren op de begeleiding van uw IBO-medewerker.
  • Tijdens de opleiding bespaart u fors op loonkosten.
  • Een consulent van Talentenstroom staat u bij op elk moment.

Meer info

VDAB: ‘Vorm je ideale werknemer via een IBO’

Of neem contact op met Els Ceunen: tel. 0473 58 56 83 of els.ceunen@talentenstroom.be

BIS of BeroepsInlevingsStage

Een BIS is een opleidingstraject voor kandidaten die met een vrijwillige stage hun vaardigheden willen aanscherpen. Valt de stage mee? Dan kan u de kandidaat een vast contract aanbieden, maar dat is geen verplichting. De belangrijkste uitkomst is dat werkzoekenden een eerste indruk krijgen van de realiteit binnen een bedrijf. En voor u natuurlijk dat u kennismaakt met young potentials.

Meer info

VDAB: ‘Beroepsinlevingsstage of BIS’

Of neem contact op met Els Ceunen: tel. 0473 58 56 83 of els.ceunen@talentenstroom.be

Stap 1 van 2 - Regelmatig nieuws ontvangen van Talentenstroom?

50%