Werken in de haven: wat denken jonge mensen daarover?

Wanneer jongeren spontaan bevraagd worden (IPSOS-studie 2019), dan hebben ze vooral negatieve associaties bij ‘werken in de haven’. Werken in de haven van Antwerpen scoort goed op een aantal functionele aspecten, zoals werkzekerheid, work-life balance en inkomen, maar het ontbreekt aan emotionele meerwaarde en positieve associaties.
Goed informeren helpt om jongeren bedrijven in de haven te laten overwegen in hun zoektocht naar werk. In arbeidsmarktcommunicatie is het belangrijk om niet in het algemeen te spreken over ‘werken in de haven’, maar om zo concreet mogelijk te zijn en de diversiteit aan beroepen te benadrukken. Ook welke beelden je gebruikt heeft een impact en kan de positieve perceptie verbeteren.

Spontane associaties en verwachtingen over werken in de haven

Jongeren (16-27 jaar) hebben spontaan overwegend negatieve associaties bij werken in de haven: kil, onaangenaam, gevaarlijk en zwaar werk, corporate, strikte regels, afstandelijk, wereld op zich, onbeschaafd, niet verwelkomend.
Spontane positieve associaties die ze maken zijn: internationaal karakter, multicultureel, verrijkend. De haven biedt volgens hen wel werkzekerheid, want de haven is een sterke economische motor voor België en standvastig.

De haven lijkt voor hen een omgeving met enkel grote bedrijven, en dat schept een beeld van een hiërarchische, top-down omgeving, wat hen minder aanspreekt.

Ze verwachten dat jobs bij bedrijven in de haven eerder nine-to-five zijn, goed combineerbaar met een privé-leven, met heel wat vakantie. Ze zijn er zich wel bewust van dat havenbedrijven ook werken met shiften, maar zien dit eerder als keuze.

Ze verwachten dat de lonen bij bedrijven in de haven eerder aan de hoge kant zijn omdat de haven economisch een sterke positie in neemt en omdat de link wordt gemaakt met gevaarlijk werk en knelpuntberoepen.

Bereikbaarheid van de haven

Naar bereikbaarheid toe zijn ze realistisch: ze gaan er van uit dat de haven moeilijk bereikbaar is. Speciale vervoersoplossingen zoals waterbus en privé-bussen lijken geen geschikte oplossing omwille van de centrale opstapplaatsen en vroeg vertrekken / lang onderweg zijn. Daarom lijkt een auto nodig om op het werk te raken. De meerderheid van de onderzoeksgroep denkt trouwens dat ze een auto krijgen van het bedrijf, omdat de haven zo moeilijk bereikbaar is.

Overwegen jongeren bedrijven uit de haven als werkgever?

Dit hangt sterk samen met de mate waarin ze kennis hebben van de haven. Jongeren zonder voorkennis blijven bij de stereotype negatieve perceptie en overwegen de haven niet om te werk te zoeken. Jongeren met meer kennis over de haven (door familie of kennissen die er werken of die er door hun studie of vakantiejob) zijn meer overtuigd van de diversiteit aan jobs en sectoren in de haven en zullen het wel overwegen.

Concrete informatie over diversiteit aan jobs verbetert positieve houding

Wanneer de groep respondenten die niets weten over haven uitleg krijgen over de uitgestrekte regio van haven en de diversiteit aan sectoren in de haven, dan krijgen ze al een meer positieve houding. Nadat de jongeren een lijst te zien krijgen met heel diverse beroepen die voorkomen in de haven zijn ze veel meer geneigd om bedrijven in de haven te overwegen als werkgever.

Informeren helpt dus om jongeren richting haven te laten kijken. In arbeidsmarktcommunicatie is het belangrijk om niet in het algemeen te spreken over ‘werken in de haven’, maar om zo concreet en divers mogelijk te zijn, en daarbij concrete activiteiten en functietitels te vermelden.

Hoe overtuig je sollicitanten van je bedrijf?

Werksfeer is een belangrijke factor voor jonge mensen. Met beelden kan je zorgen voor een positieve emotionele lading: menselijk, ook vrouwen, gezellig, uitnodigend, … Dit om de spontane associatie van werken in de haven (kil, gevaarlijk, niet toegankelijk, onvriendelijk) te corrigeren. Gebruik beelden of video’s van je bedrijf en de werkvloer die een hartelijke werksfeer uitstralen. Voor jongeren zijn filmpjes bij voorkeur kort, tussen 30 sec en 1 minuut, en niet te saai.

Getuigenissen van werknemers via filmpjes vinden ze ook interessant. Om te weten te komen wat een job echt inhoudt en wat je dagdagelijks moet doen. Belangrijk is dat de getuigenissen geloofwaardig blijven. Ook al is een werknemer echt positief over zijn job, dan nog mag dit er niet te dik boven op gelegd worden. Jonge mensen vinden iets al snel onecht.

Jonge mensen zijn het gewend om online reviews te checken, dat doen ze ook voor bedrijven. Glassdoor is bijvoorbeeld een website waar werkgevers beoordeeld worden door (ex-)werknemers en sollicitanten, en waar informatie over salaris en sollicitatiegesprekken gedeeld worden. Ook op Indeed vind je reviews over bedrijven terug.

Verder wordt informatie veelal ingewonnen via het eigen netwerk: ervaringen van familie, vrienden en kennissen met het bedrijf. Behandel als bedrijf dus niet alleen je klanten respectvol. Elke sollicitant, leverancier, (ex-)werknemer vertelt iets over het contact dat ze met je bedrijf hadden tegen hun vrienden en familie. Overloop de contactmomenten die je bedrijf heeft intern en extern en ga na wat er beter kan om het imago van je bedrijf te verbeteren.

Lees het volledige onderzoek

IPSOS voerde in mei 2019 een onderzoek uit in opdracht van Talentenstroom. Via een kwalitatief onderzoek met focusgroepen werden in totaal 40 jongeren tussen 16 en 27 jaar diepgaand bevraagd. Vraag via ellen.fels@talentenstroom.be of via info@talentenstroom.be het volledige rapport aan.