“Kernkwaliteiten zijn belangrijker dan kennis of ervaring”

Talentenstroom brengt u elke maand een succesverhaal over werkplekleren. Zo maakt u kennis met bedrijven die via werkplekleren geschikte mensen vonden voor functies die anders moeilijk in te vullen waren.

Succesverhalen over werkplekleren? Die heeft Marina Hellegards, ex-HR manager bij Corneel Geerts, in overvloed. Meer nog: ze is er zélf begonnen met een IBO-contract. Talentenstroom vroeg naar haar verhaal.

Marina: “Corneel Geerts is een transportbedrijf en ikzelf had wel ervaring in HR, maar geen kennis van de sector. Toch vond het bestuur dat ik de juiste persoon was voor de job van HR-manager. Het klikte met hun bedrijfscultuur en dat vonden ze belangrijker dan wat ik al kende van hun business. Ik wist dat ik op korte tijd veel zou moeten bijleren. Dus heb ik zelf voorgesteld om dat in de vorm van werkplekleren te doen.”

Hoe ging dat in zijn werk?

“Om iemand aan het werk te zetten met een IBO-contract, moet je een opleidingstraject opstellen. Dat heb ik zelf gedaan samen met mijn rechtstreekse collega. Een beetje een uitzonderlijke situatie natuurlijk. (lacht) Na een paar maanden had ik kennisgemaakt met elke afdeling en elke functie in het bedrijf. Ik kende elk functieprofiel én ik wist welke competenties en kernkwaliteiten ervoor nodig waren.”

“Het is belangrijker dat je iemand kiest met de juiste kwaliteiten, dan iemand die al veel kennis of ervaring heeft. Competenties kan je aanleren. Kernkwaliteiten héb je.”

Wat bedoel je precies met ‘kernkwaliteiten’?

“Een kernkwaliteit maakt het verschil tussen iemand die op papier het perfecte profiel heeft voor een bepaalde functie, en iemand die diezelfde functie met hart en ziel vervult. Voor een ingenieur is ‘detailgerichtheid’ een kernkwaliteit; voor een HR-medewerker is ‘goed kunnen luisteren’ meer doorslaggevend. Die HR-medewerker kan óók detailgericht zijn. Dat is dan mooi meegenomen, maar niet de kern van de functie. Ik geloof trouwens ook dat mensen gelukkiger zijn in een functie die aansluit bij hun kernkwaliteiten.”

“Wanneer ik met selecties bezig ben, geven kernkwaliteiten voor mij de doorslag. Vooral bij IBO-trajecten is het veel belangrijker dat je iemand kiest met de juiste kwaliteiten, dan iemand die al veel kennis of ervaring heeft. Competenties kan je aanleren. Kernkwaliteiten héb je.”

Welk advies zou je geven aan bedrijven over werkplekleren?

“Allereerst dat ze het gewoon moeten doen. Op vier jaar tijd bij Corneel Geerts heb ik vijftien IBO-trajecten opgestart. Dertien van die mensen werken nog steeds bij ons. Sommigen zijn doorgegroeid naar meer verantwoordelijke functies. Dat slaagpercentage zegt toch genoeg?”

“Maar als ik één advies moet geven: zorg ervoor dat je het hele team mee hebt. Dat zijn uiteindelijk de mensen die de nieuwe medewerker gaan opvangen en alle kneepjes van het vak bijbrengen. En als die nieuwe medewerker zich goed ondersteund voelt en merkt dat iedereen voor hem of haar klaarstaat, dan ben je al goed op weg naar succes.”