Welk imago heeft de haven als werkgever bij jongeren?

IPSOS voerde in mei 2019 een onderzoek uit in opdracht van Talentenstroom. Via een kwalitatief onderzoek met focusgroepen werden in totaal 40 jongeren tussen 16 en 27 jaar diepgaand bevraagd.

Download het volledige onderzoeksrapport