Grote vraag naar bedienden in de Antwerpse haven

De haven van Antwerpen biedt enorm veel opportuniteiten voor logistiek bedienden die van aanpakken weten en die over een basiskennis van een of meerdere vreemde talen beschikken.

Grote vraag naar bedienden

“De haven van Antwerpen is een zeer grote werkgever met een enorme variëteit aan jobs en openstaande vacatures. Veel van die jobs zijn nog onbekend voor jongeren. Bij de haven denken ze immers meestal automatisch aan havenarbeiders en dokwerkers. Ze heeft echter veel meer te bieden dan dat. Zo is het belangrijk om te weten dat er in de haven een enorme vraag is naar logistiek bedienden, zoals expediteurs, customer service medewerkers, douanedeclaranten, salesfuncties, dispatchers, loketbedienden,… Onze website biedt hier alvast heel wat info, films en testimonials over”, legt Els Ceunen, projectleider bij Talentenstroom uit.

Aantrekkelijke en dynamische werkomgeving

“De haven is een boeiende en dynamische omgeving om in te werken. Heel wat van de aanwezige bedrijven zetten enorm sterk in op vernieuwing en innovatie. Dat zorgt ervoor dat werken in de haven bijlange niet meer is wat het vroeger was. Er speelt zich een enorme evolutie af op het vlak van o.a. digitalisering, automatisering, duurzaamheid en datasharing, en net dat maakt het voor midden en hooggeschoolden enorm boeiend. Er zijn ook heel veel knelpuntberoepen in de haven. Hierdoor is de kans dat je na een logistieke opleiding of cursus aan de slag kunt zeer groot. De doorstroom bedraagt in dat geval zelfs meer dan 80%.”

Talenkennis biedt opportuniteiten

Els Ceunen: “Een uitdaging waar we echter steeds vaker tegenaan lopen is dat de talenkennis van de jongeren vandaag veel minder goed is dan tien jaar geleden. Hierdoor vinden we voor veel jobs heel moeilijk geschikte kandidaten. In een internationale omgeving als een haven is taal nu eenmaal een belangrijk aspect. Bedienden in de haven werken samen met klanten van over de hele wereld en moeten afhankelijk van hun functie dus kunnen communiceren in bv. Frans, Engels, Russisch,…”

“Voor jongeren die op een basisniveau meerdere talen spreken, vallen er dus zeker heel wat kansen te rapen. Vaak zullen ze over dezelfde onderwerpen communiceren, waardoor de woordenschat niet noodzakelijk heel uitgebreid moet zijn. De rest leren ze gaandeweg wel tijdens het uitoefenen van de job. Een basis is echter wel belangrijk, want een volledig nieuwe taal leer je niet op een half jaar tijd.”

Niet enkel voor bachelors logistiek

“Toch blijft ook kennis zeer belangrijk, al is die afhankelijk van job tot job. Ook je redeneervermogen moet een bepaald niveau halen om mee te kunnen draaien als bediende in de haven. Toch zijn we niet enkel op zoek naar bachelors logistiek. Ook jongeren zonder een logistieke achtergrond, maar die wel voldoen aan de basisvereisten en de juiste motivatie hebben, vinden in de Antwerpse haven een job. Indien nodig zorgen wij zelfs voor een korte opleiding die hen in staat stelt om in een bepaalde functie te starten”, aldus Els Ceunen.

“Bovendien zijn heel wat bedrijven bereid om mensen in dienst te nemen en ze vervolgens zelf op te leiden. Om de schaarste aan goede kandidaten op te vangen, zijn ze nu eenmaal bereid om in hen te investeren. Dat schept heel wat opportuniteiten.”

Ook voor andere profielen

Els Ceunen: “Naast meertalige Vlaamse jongeren zijn er ook heel wat mogelijkheden voor hoogopgeleide anderstaligen. Daarbij denk ik o.a. aan nieuwkomers of vluchtelingen die in hun thuisland een hogere opleiding hebben genoten en hier in België op zoek gaan naar een job. Zij hebben vaak ervaring in bv. de banksector, het onderwijs of technische beroepen. Voor hen is het uiteraard bijzonder interessant om aan de slag te kunnen gaan in een internationale omgeving.”

“Via onze opleidingspartners geven wij hen een Engelstalige logistieke opleiding van enkele maanden, waaraan vervolgens een stageperiode wordt gekoppeld. Indien ze deze succesvol afronden, is de kans zeer groot dat ze een vaste job krijgen aangeboden in de haven van Antwerpen. Vaak gaat het uiteraard wel over jobs waarbij de kennis van het Nederlands minder belangrijk is. Ook voor hen is het immers onmogelijk om op een half jaar tijd het Nederlands machtig te worden. Toch is hun denkvermogen vaak zo hoog dat ze dit uiteindelijk zullen leren. Velen onder hen blijven daarvoor intensief avondschool volgen.”

“Een groep die zeker ook in aanmerking komt voor een bediendenfunctie in de Antwerpse haven, zijn mensen met ervaring in de horeca die bereid zijn om een logistieke opleiding te volgen. Deze profielen weten vaak van aanpakken, kunnen snel schakelen bij onverwachte situaties en hebben dikwijls al een basiskennis van meerdere talen”, besluit Els Ceunen.

 

Artikel verschenen in Trends, 21 september 2018.