Dé succesfactor bij werkplekleren? Open communicatie

Jan Daverveldt, Algemeen directeur van scheepsagentuur Vopak, is al enkele jaren bekend met de voordelen van werkplekleren. “In het verleden hebben we al twee waterklerken aangeworven met een IBO-contract. Dat is al jaren geleden, maar onze ervaring ermee was heel positief. Een van die twee werknemers is er nu nog steeds.”

“Meer recent hebben we ook een administratief bediende via IBO aangeworven”, vertelt Jan Daverveldt. “Ze had wel ervaring met administratie, maar nog niet met onze sector. Terwijl die toch echt een eigen aanpak en kennis vraagt. Met een werkpleklerentraject kon ze zich daarin inwerken en gaandeweg ontdekken of het iets voor haar was.”

Opleidingsplan

“In een IBO-traject moet je voldoen aan een paar voorwaarden. Een ervan is dat je, als werkgever, op voorhand een opleidingsplan vastlegt en je daaraan houdt. Op die manier weten de werkgever én de werknemer perfect wat ze van elkaar mogen verwachten. In onze ervaringen verliep dat altijd positief. Sowieso vinden we het belangrijk om nieuwe medewerkers regelmatig te evalueren. Wanneer ze starten, krijgen ze van ons een ‘on-boardingmap’. Daarin zit informatie over de structuur van Vopak, een soort jargonwoordenboek, de timing van hun eerste evaluaties en de wederzijdse verwachtingen.”

“In een IBO-traject leg je op voorhand een opleidingsplan vast. Sowieso vinden we het belangrijk om nieuwe medewerkers regelmatig te evalueren.”

Kies de juiste kandidaat

“Aan een IBO-traject is ook een financieel voordeel verbonden, maar dat is beperkt. Het is trouwens zeker niet de voornaamste reden om mensen aan te werven via IBO. De kwaliteiten van de kandidaat staan voor mij altijd voorop. Als de match niet goed zit, dan baat het toch niet dat je een ‘goedkopere’ werknemer hebt?”

Open communiceren

“De belangrijkste succesfactor bij werkplekleren vind ik dat je altijd open communiceert met elkaar. Zes maanden, de maximumtermijn voor een IBO-traject, zijn genoeg om iemand de kans te geven open te bloeien en zijn of haar kunnen te laten zien. Klikt het niet? Dan moet je daar zo snel mogelijk open over zijn en bijsturen. Want uiteindelijk heb je als werkgever en werknemer hetzelfde doel: iemand vast in dienst nemen die goed is in zijn of haar job”, besluit Jan Daverveldt.