Coronacrisis: werven logistieke bedrijven nog aan op korte termijn?

Expediteur, douanedeclarant, dispatcher, … Al jaren zijn dit knelpuntberoepen. Is de coronacrisis een opportuniteit voor bedrijven om eindelijk lang openstaande vacatures in te vullen? Of wordt er niet meer aangeworven, of nog erger, vallen er eerder ontslagen? Talentenstroom stelde de vraag aan logistieke bedrijven in de haven van Antwerpen.
Opgelet: dit is geen representatieve steekproef. Het geeft een trend weer onder de bedrijven met wie we spraken of die de bevraging ingevuld hebben (35-tal). 

Weinig vacatures, prioriteit ligt bij huidige personeel

  • Weinig vacatures in de logistieke sector op dit moment en weinig zekerheid en duidelijkheid op korte en middellange termijn. 
  • Voorzichtigheid met aanwerven van nieuwe medewerkers. Prioriteit ligt bij personeel: eerst bekijken hoe ze de huidige werknemers aan het werk kunnen houden.
  • Sommigen creëren kansen voor medewerkers om binnen het bedrijf een andere functie uit te oefenen of door te groeien.

Een derde werft nog aan: aangepaste sollicitatieprocedure, interesse in online jobbeurs

Momenteel heeft een derde van de bevraagde bedrijven vacatures lopen. Onder andere voor de functies van customer service medewerker, account manager transport, expediteur, junior. bediende expeditie; loketbediende, supply chain engineer, logistiek coördinator, commerciële balieverkoper, sales manager, inside sales, warehouse manager.

De sollicitatieprocedure werd aangepast, het eerste gesprek wordt nu meestal online gevoerd waarna online testen kunnen volgen. Vooraleer aan te werven geven bedrijven er de voorkeur aan om toch eerst een face-to-face contact te hebben. De 2de ronde van de sollicitatieprocedure, face-to-face, wordt uitgesteld of gepland op kantoor met de nodige voorzorgsmaatregelen.

Bedrijven tonen interesse voor een online alternatief voor een jobdate of jobbeurs indien ze vacatures hebben.

Weinig tijdelijke werkloosheid

Er lijkt weinig tijdelijke werkloosheid bij de functies van logistiek bedienden. Bedrijven gaan hier vaak in een wisselend regime mee om:

  • 1 of meerdere personen werken 1 dag per week niet door tijdelijke werkloosheid
  • 1 of meerdere personen werken 1 week wel via telewerk en 1 week zijn ze thuis door tijdelijke werkloosheid.

Telewerk positief geëvalueerd

  • Telewerk was voor veel logistieke bediendenfuncties de norm, stilaan wordt de overstap naar kantoor terug opgebouwd.Bedrijven streven ernaar om iedereen opnieuw aan dezelfde voorwaarden aan het werk te zetten dan voor de crisis: aantal uren, dezelfde functie, dezelfde voorwaarden.
  • Telewerk wordt door de meeste bedrijven positief geëvalueerd waardoor dit in de toekomst meer structureel zal ingebed worden in de logistieke sector.
  • Tijdens de periode van thuiswerken is er veel minder absenteïsme vastgesteld.